Bekijk de categorieën of ZOEK op de website

Informatie over Nekhernia

 Een nekhernia is een aandoening die grotendeels voorkomt bij mensen tussen de 30 en 50 jaar. Tijdens het ouder worden ontstaat slijtage van de tussenwervelschijven in de nek. Door dit proces of door overbelasting kunnen deze schijven van vorm veranderen of gaan uitpuilen. Wanneer de tussenwervelschijven een uitpuiling vertonen, kunnen de zenuwwortels gaan irriteren of ontsteken. Bij een nekhernia zit aan één kant van de nek een nekzenuwwortel bekneld, meestal de zesde of zevende. Deze zenuwen lopen via de arm door naar de eerste en tweede vinger. Bij een nekhernia kan dus pijn in de arm voorkomen, terwijl de oorzaak hiervan in de nek ligt.

Symptomen nekhernia

De symptomen van een nekhernia kunnen zijn: hoofdpijn, pijn in het gebied van de nek/schouder en pijn uitstralend naar de arm. In de arm zelf kan een doof of juist tintelend gevoel ontstaan en er kan krachtverlies in de hand of arm optreden. Hoewel er zelden sprake van is, kan het voorkomen dat er uitval- of verlammingsverschijnselen optreden in de spieren van de arm. In dat geval is medische hulp direct noodzakelijk. Het komt echter juist ook voor dat mensen een nekhernia hebben zonder dit te weten, omdat deze niet altijd klachten geeft.

Mogelijke oorzaken nekhernia
Mensen met een beroep dat belastend is voor de nek hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een nekhernia. Ook kunnen hernia’s in de familie voorkomen. Door medici wordt in plaats van de term nekhernia ook wel de naam CANS gehanteerd voor dergelijke klachten. CANS staat voor Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder en is dus meer een beschrijvende term in plaats van een verwijzing naar de oorzaak van de aandoening. Wanneer u klachten in de arm of nek ondervindt, is het inwinnen van informatie over nekhernia van belang.

Diagnose nekhernia
Een goede diagnose en specifieke informatie over nekhernia is belangrijk. Het verhaal van de patiënt zelf speelt hierbij een grote rol. Bovendien kan neurologisch onderzoek via een MRI scan of CT scan aantonen of en waar een beschadiging in de nek aanwezig is.

Informatie nekhernia behandeling
De manier van behandelen verschilt per persoon en is afhankelijk van de klachten. In sommige gevallen is fysiotherapie in combinatie met rust effectief. Ook kan het dragen van een halskraag uitkomst bieden om de zenuw rust te geven. Wel moet men er dan voor waken dat de spieren in de nek niet te stijf worden. Wanneer de klachten van zeer ernstige mate zijn kan een operatie overwogen worden.